Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

3.1 Incompatibilidade entre réximes

Entre os réximes de estimación directa e de estimación obxectiva, establécese unha incompatibilidade absoluta:

  • Se o contribuínte se encontra en estimación directa debe determinar o rendemento de todas as súas actividades por este mesmo réxime, aínda que algunha das súas actividades sexa susceptible de estar incluída en estimación obxectiva.

  • Se determina o rendemento dunha actividade na modalidade normal do método de estimación directa, debe determinar nesta mesma modalidade o rendemento de todas as demais actividades.

Non obstante, cando desenvolvendo unha actividade na modalidade simplificada do método de estimación directa, iníciese outra durante o ano pola que se renuncie á devandita modalidade simplificada, ou cando desenvolvendo unha actividade en estimación obxectiva, se inicie outra durante o ano non incluída no devandito método ou estando incluída, renúnciese a este, a incompatibilidade non producirá efectos nese ano respecto das actividades que viña realizando con anterioridade, senón a partir do ano seguinte.