Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.2 Réximes de tributación

Existe un réxime xeral e réximes especiais:

  • Simplificado:empresarios do sector servizos, industriais e comerciantes almacenistas e minoristas que poidan tributar neste réxime
  • Recarga de equivalencia:para comerciantes minoristas que reúnan os requisitos

  • Agricultura, gandería e pesca:para agricultores e gandeiros salvo renuncia ou exclusión

  • Bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección

  • Axencias de viaxes

  • Ouro de investimento

  • Réximes especiais aplicables aos

  • Grupo de entidades

  • Criterio de caixa

Tributan en réxime xeral os agricultores e gandeiros excluídos ou que renuncien ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca ou réxime simplificado, os industriais que non poidan tributar no réxime simplificado e os comerciantes que non reúnen os requisitos do réxime simplificado nin do de recarga de equivalencia e, os profesionais, artistas e deportistas.Os empresarios do sector servizos poden tributar no réxime xeral ou no simplificado nalgúns casos.