Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

3.3 Exclusión

En estimación directa modalidade simplificada, a exclusión do método prodúcese cando no ano anterior, o importe neto da cifra de negocios para o conxunto de todas as actividades desenvolvidas polo contribuínte, supere 600.000 €.

O contribuínte, en tal caso, determinará o rendemento de todas as súas actividades pola modalidade normal, do método de estimación directa, como mínimo durante os 3 anos seguintes.

En estimación obxectiva, a exclusión prodúcese cando supere o volume de rendementos íntegros ou de compras en bens e servizos, fixados legal e regulamentariamente, cando a actividade se desenvolva fóra do ámbito de aplicación espacial do IRPF ou cando supere os límites establecidos na Orde Ministerial de desenvolvemento deste réxime.

A exclusión deste método de estimación obxectiva, supoñerá a inclusión na modalidade simplificada do método de estimación directa, durante os 3 anos seguintes, salvo que se renuncie a este.