Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

3.8 Declaración anual de Renda

A declaración do IRPF, modelo D-100, preséntase para a Renda 2020 dende o 7 de abril ata 30 de xuño de 2021 (ano seguinte ao exercicio que se declara).Se resulta a ingresar pódese domiciliar en conta, ata o 25 de xuño (con cargo o último día do prazo).

Se a declaración é a ingresar, pódese efectuar o ingreso nun ou dous prazos.Se o segundo prazo non se domicilía, debe presentarse o modelo 102 e efectuar o ingreso ata o 5 de novembro do ano en que se presenta a declaración.

Calendario do contribuínte