Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

b.1 Normativa Internacional

  • Convenio relativo á supresión da dobre imposición en caso de corrección dos beneficios de empresas asociadas, feito en Bruxelas o 23 de xullo de 1990 (B.O.E. do 21 de decembro de 1994) [en diante, Convenio de Arbitraxe]

  • O artigo equivalente ao artigo 25 do Modelo de Convenio tributario sobre a renda e o patrimonio da OCDE que se incluíse en cada un dos Convenios fiscais subscritos por España.

  • Directiva 2017/1852 do Consello, do 10 de outubro de 2017, relativa aos mecanismos de resolución de litixios fiscais na Unión Europea [en diante, Directiva]