Saltar ao contido principal

Guía de procedementos amigables

O estándar mínimo 2.1 da Acción 14 do Proxecto BEPS establece a obriga de publicar as normas, directrices e procedementos sobre o acceso e a utilización do procedemento amigable de maneira que estean dispoñibles para os contribuíntes.Neste sentido, o Regulamento de procedementos amigables (Real Decreto 1794/2008), modificado polo Real Decreto 399/2021, do 8 de xuño, foi valorado moi positivamente no proceso de revisión inter pares de España relativo á citada Acción 14.

Non obstante, creouse esta Guía de Procedementos amigables centrada naqueles que son competencia da AEAT, co obxecto de poñer a disposición dos contribuíntes os aspectos esenciais do contido do citado regulamento nunha linguaxe máis accesible.Esta Guía de Procedementos amigables enmárcase dentro dos servizos de información ao contribuínte que presta a AEAT.

En calquera caso, esta Guía de Procedementos amigables non se crea coa intención de substituír a normativa aplicable senón unicamente para facilitar a súa comprensión.En caso de que puidese xurdir algunha dúbida interpretativa entre o aquí indicado e as normas nacionais ou internacionais aplicables aos procedementos amigables, esta resolverase conforme a estas últimas.

Finalmente, tamén debe terse en conta que esta guía reflicte unicamente a normativa en vigor dende a perspectiva española.Non obstante, os procedementos amigables veranse afectados pola normativa doméstica das outras xurisdicións implicadas nos mesmos que, en ocasións, poderían impedir o seu acceso ou resolución.