Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

g. Comunicación de terminación ao tribunal

Cando finalice un procedemento amigable e haxa recursos internos pendentes, suspendidos ou non, a autoridade competente española comunicará sen dilación a finalización deste ao tribunal económico-administrativo ou xudicial correspondente, para que poida concluír ou continuar a tramitación do recurso pendente.