Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.10 Identificación dos recursos administrativos ou xudiciais interpostos polo solicitante ou polas demais partes implicadas, así como calquera resolución que tivese recaído sobre a mesma cuestión

A autoridade competente española debe ser informada de calquera tipo de recurso ou reclamación relacionado coas transaccións obxecto do procedemento, aínda que non se interpuxesen en España.

Exemplo:

Regularízase o Imposto de Sociedades dunha empresa italiana con motivo das transaccións realizadas cunha empresa vinculada española.

A empresa italiana impugna a liquidación ante os tribunais italianos.

Se desexan iniciar un procedemento amigable en España, a solicitude deberá necesariamente mencionar o recurso interposto en Italia.