Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.14 Data e firma da persoa que solicita o inicio ou do seu representante

A solicitude deberá estar asinada polo solicitante ou o seu representante, con indicación da data desta.