Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c. Aceptación do acordo polo obrigado tributario do outro estado

Cando no seo dun procedemento amigable se alcance un acordo entre as autoridades competentes polo que se elimina a dobre imposición ou a imposición non acorde co convenio, en caso de que a solicitude de inicio fose presentada ante a autoridade competente do outro Estado afectado ou, con carácter xeral, nos procedementos amigables en materia de prezos de transferencia, a finalización do procedemento amigable e a remisión do acordo á oficina competente para a súa execución requirirá, ademais da aceptación deste polo obrigado tributario español, da aceptación do acordo polo obrigado tributario do outro Estado.

Neste caso, a autoridade competente do outro Estado será a encargada de solicitar a aceptación do obrigado tributario residente na súa xurisdición e comunicarlla á autoridade competente española, co fin de que esta continúe cos trámites necesarios para a implementación do acordo.