Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

h. Que prazo teño para solicitar o inicio dun procedemento amigable?

Con carácter xeral, o prazo para solicitar o inicio dun procedemento amigable é de 3 anos a contar dende o día seguinte da primeira notificación do acto que xere ou sexa susceptible de xerar a imposición non acorde a Convenio.

Non obstante, depende do tipo de procedemento que solicite o contribuínte, porque mentres que tanto a Directiva coma o Convenio de Arbitraxe establecen un prazo de tres anos, cada Convenio Fiscal pode establecer un prazo distinto.

O artigo 8 do Regulamento de procedementos amigables establece que as solicitudes ao abeiro dun Convenio Fiscal aplicable “deberá presentarse antes da finalización do prazo que dispoña o respectivo Convenio, contado a partir do día seguinte ao da notificación do acto de liquidación ou equivalente que ocasione ou poida ocasionar unha imposición non conforme coas disposicións do convenio”.

Aínda que os Convenios Fiscais aplicables en España son consistentes co artigo 25 do MCOCDE, cada un dos convenios vixentes é único.

Polo tanto, é imprescindible que o contribuínte acuda ao equivalente ao artigo 25 do MCOCDE que se incluíse no Convenio Fiscal aplicable ao caso para saber cal é o prazo para solicitar o inicio do procedemento ao abeiro dese Convenio Fiscal en concreto.

Exemplo:O prazo para solicitar o inicio dun procedemento amigable ao abeiro do Convenio Fiscal con Portugal é de 2 anos.Cos Estados Unidos de América, en cambio, é de 5 anos.

Para estes efectos, hai que ter en conta as modificacións introducidas polo Convenio Multilateral para aplicar as medidas relacionados cos Tratados fiscais para previr a erosión das bases impoñibles e o traslado de beneficios (en diante, Convenio Multilateral) en materia de procedementos amigables.Na páxina web da OCDE pódense consultar os Convenios Fiscais que foron modificados polo Convenio Multilateral (https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm).

En resumo, o prazo será xeralmente de tres anos salvo que se solicite o procedemento ao abeiro dun Convenio Fiscal, en cuxo caso hai que estar ao prazo que estableza ese Convenio Fiscal en concreto.