Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d. Pódese compatibilizar procedementos amigables con distintas bases xurídicas?

Ao elixir o tipo de procedemento, o contribuínte debe ter en conta:

 • Que algúns tipos de procedementos amigables non se poden compatibilizar.

  Os Convenios Fiscais e o Convenio de Arbitraxe son compatibles entre si, pero incompatibles coa Directiva, que prevalece sobre ambos os dous.

  Exemplo:Un contribuínte pode solicitar que se inicie un procedemento amigable con Alemaña ao abeiro do Convenio de Arbitraxe e do Convenio Fiscal con Alemaña.En cambio, non pode solicitar que ese mesmo procedemento se inicie ao abeiro da Directiva e do Convenio Fiscal con Alemaña, xa que a Directiva prevalece sobre o Convenio Fiscal.

 • Que poden optar pola Directiva (sempre que se cumpran os requisitos para iso), aínda que xa se estea a tramitar un procedemento amigable ao abeiro do Convenio de Arbitraxe e/ou do Convenio Fiscal correspondente.

  Para iso abondaría con presentar unha nova solicitude de inicio ao abeiro da Directiva a ambas as dúas autoridades competentes, a non ser que se trate de contribuíntes do artigo 57 do Regulamento de procedementos amigables, que só terían que remitila a unha delas.

  O procedemento amigable xa iniciado finalizaría no momento no que a primeira autoridade competente reciba a nova solicitude de inicio ao abeiro da Directiva.

  Exemplo:As autoridades competentes de España e Alemaña están a tramitar un procedemento amigable ao abeiro do Convenio de Arbitraxe e do Convenio Fiscal vixente entre España e Alemaña relativo ao exercicio 2019.O contribuínte decide que prefire que ese procedemento amigable se tramite ao abeiro da Directiva.Para iso tería que presentar unha nova solicitude de inicio ao abeiro da Directiva tanto á Autoridade competente española coma á alemá.

  Aínda que o contribuínte presenta ambas as dúas solicitudes á vez, a Autoridade competente española recíbea o 20 de decembro dun exercicio e a alemá o 8 de xaneiro do exercicio seguinte.O procedemento que se estaba a tramitar ao abeiro do Convenio de Arbitraxe e do Convenio Fiscal finaliza o 20 de decembro, data na que se iniciaría o procedemento ao abeiro da Directiva.