Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d. Supostos de admisión no outro estado

Como se indicou, a solicitude de inicio dos procedementos amigables iniciados en virtude do mecanismo establecido na Directiva debe dirixirse simultáneamente ás autoridades competentes de todos os Estados membros afectados.

No caso dos procedementos amigables iniciados en virtude dos Convenios Fiscais aplicables ou do Convenio de Arbitraxe, pode darse a situación de que a solicitude de inicio non se dirixa á autoridade competente española.Nestes casos, a autoridade competente española tamén poderá rexeitar a admisión de inicio cando se dean algún dos supostos de denegación indicados no apartado 3.B segundo o instrumento xurídico en virtude do cal se tramite o procedemento amigable.