Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.6 Descrición detallada dos feitos e circunstancias relevantes relativos ao caso

A solicitude deberá incluír unha descrición detallada dos feitos e circunstancias do caso concreto.Por exemplo, en caso de tratarse dunha operación de prezos de transferencia, deberá indicarse os feitos e circunstancias da operación de que se trate, as empresas afectadas, a parte obxecto de análise (“tested party” na súa denominación inglesa), o método de prezos de transferencia utilizado, o indicador de beneficio empregado (“profit level indicator” na súa denominación inglesa) entre outros.