Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

a. Que é un procedemento amigable?

Os procedementos amigables son un mecanismo de resolución de conflitos entre Administracións tributarias cando a actuación dalgunha delas provocou ou pode provocar unha imposición non conforme cun Convenio Fiscal.

É dicir que, para poder iniciar un procedemento amigable, mesmo aínda que se faga uso do mecanismo previsto na Directiva 2017/1852 do Consello, do 10 de outubro de 2017, relativa aos mecanismos de resolución de litixios fiscais na Unión Europea, ten que existir un Convenio Fiscal que sexa aplicable ao caso.Ese Convenio pode ser: