Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.11 Indicación de se o obrigado tributario presentou unha solicitude con anterioridade no marco dun procedemento amigable regulado neste regulamento ante calquera das autoridades competentes implicadas sobre a mesma cuestión ou outra similar

Aínda que é obrigatorio en todos os casos, é especialmente relevante en relación coas solicitudes de inicio ao abeiro da Directiva, que poñen fin a calquera procedemento amigables que se estivese a tramitar sobre a cuestión ao abeiro dun Convenio Fiscal e/ou do Convenio de Arbitraxe.

Exemplo:

As autoridades competentes de España e Alemaña están a tramitar un procedemento amigable ao abeiro do Convenio de Arbitraxe e do Convenio Fiscal vixente entre España e Alemaña relativo ao exercicio 2019.Nun momento dado, o contribuínte decide que prefire que ese procedemento amigable se tramite ao abeiro da Directiva.Para iso, salvo excepcións, tería que presentar unha nova solicitude de inicio ao abeiro da Directiva tanto á Autoridade competente española coma á alemá.

Aínda que o contribuínte presenta ambas as dúas solicitudes á vez, a Autoridade competente española recíbea o 20 de decembro dun exercicio e a alemá o 8 de xaneiro do exercicio seguinte.O procedemento que se estaba a tramitar ao abeiro do Convenio de Arbitraxe e do Convenio Fiscal finaliza o 20 de decembro, data na que se iniciaría o procedemento ao abeiro da Directiva.