Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e.6 Finalización do procedemento

Unha vez emitida a decisión arbitral, as autoridades competentes deben alcanzar un acordo que finalice o procedemento amigable.

Tanto se o procedemento se tramita en virtude do Convenio de Arbitraxe coma se o fai en virtude do mecanismo establecido na Directiva, as autoridades competentes poderán alcanzar un acordo que se separe da decisión arbitral no prazo de seis meses dende que esta lles sexa notificada, pero se, transcorrido este prazo, non alcanzaron o devandito acordo, quedarán vinculadas polo ditame da comisión (artigos 33 e 54.2 do Regulamento de procedementos amigables e artigo 12.1 do Convenio de Arbitraxe).

No caso dos procedementos tramitados en virtude dun Convenio fiscal, deberá atenderse ao establecido no Convenio fiscal aplicable.