Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

i. Como sei que a autoridade competente recibiu a miña solicitude?

A Autoridade Competente acusará recibo nos dous meses seguintes a que a súa solicitude tivese entrada no correspondente Rexistro.

As solicitudes de inicio que se refiran única e exclusivamente a prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes deberán dirixirse á Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional e presentarse a través do Rexistro Xeral da AEAT.Neste caso, coa presentación no rexistro electrónico da AEAT, emitirase un recibo de presentación.