Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d.3 Obxección non xustificada

Unha vez admitida a solicitude de inicio, a autoridade competente que recibe a solicitude debe valorar se a obxección está xustificada ou non.

Enténdese que a obxección non está xustificada cando, por exemplo, o Convenio fiscal en cuestión esixa para a tramitación do procedemento amigable que se producise dobre imposición e a autoridade competente que recibe a solicitude e a admite, unha vez analizado o caso, determina que esta dobre imposición non se produciu.

No caso de que unha autoridade competente entenda que existe unha obxección non xustificada e o correspondente convenio non estableza a posibilidade de presentar a solicitude de procedemento amigable ante calquera autoridade competente e non só ante a do seu estado de residencia, notificarállelo á outra autoridade competente e ao obrigado tributario, dado por finalizado o procedemento.