Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e.1 Cuestións xerais

Con carácter xeral, a obriga imposta ás autoridades competentes de facer o posible por resolver o caso mediante un acordo amigable co fin de evitar unha imposición non acorde co Convenio aplicable non é unha obriga de resultado.Non obstante, a situación cambia cando o instrumento en virtude do cal se tramita o procedemento amigable establece unha fase arbitral.

Polo momento, tan só o Título IV do Regulamento de procedementos amigables (que regula o mecanismo establecido na Directiva), o Convenio de Arbitraxe e os Convenios Fiscais en vigor subscritos por España con Suíza, Xapón, Estados Unidos e Reino Unido establecen unha fase arbitral no procedemento amigable neles regulados.Non obstante, a entrada en vigor para España do Convenio Multilateral derivado do Proxecto BEPS dará lugar á introdución da arbitraxe noutros Convenios Fiscais subscritos por España.

En calquera caso, debe terse en conta que a aplicabilidade da fase arbitral prevista nos Convenios Fiscais pode requirir que as autoridades competentes dos Estados contratantes establezan de mutuo acordo o modo de aplicación da arbitraxe.