Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

a. Notificación da admisión/denegación ao obrigado tributario español

A autoridade competente dispoñerá do prazo de 6 meses dende a recepción da solicitude, se esta non requiriu a ampliación, emenda ou mellora da solicitude, ou dende a recepción da totalidade da documentación, en caso de que se realizase requirimento, para determinar a admisión ou non da solicitude de inicio, que será notificada ao obrigado tributario (artigo 11.1 do Regulamento de procedementos amigables).

Se nos devanditos prazos non se notificou ningunha decisión ao respecto ao obrigado tributario, a solicitude considerarase admitida.

Aos efectos de determinar acerca da admisión ou denegación da solicitude ou de se a obxección está fundada, a autoridade competente poderá solicitar a documentación e informes que considere oportunos.

A continuación, exprésanse os motivos en que pode basearse a denegación da solicitude.