Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.1 El tipo de procedemento

Os contribuíntes poden elixir entre tres tipos de procedementos amigables:

  • Os tramitados ao abeiro do Convenio Fiscal aplicable, que están regulados no Título II do Regulamento de procedementos amigables.

  • Os tramitados ao abeiro do Convenio de Arbitraxe, que están regulados no Título III do Regulamento de procedementos amigables.

  • Os tramitados ao abeiro da Directiva, que están regulados no Título IV do Regulamento de procedementos amigables.

Identificar claramente o tipo elixido no encabezado da solicitude axuda ás Autoridades Competentes a iniciar o procedemento adecuado de inmediato, xa que non teñen que requirir o contribuínte máis información ao respecto.

Non é necesario que se indiquen os motivos da elección.