Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

Custo de solicitar un procedemento amigable

Con carácter xeral, a solicitude dun procedemento amigable non supón ningún custo para o contribuínte máis alá dos custos nos que el mesmo incorra para a presentación da solicitude de inicio ou para atender os requirimentos de información e documentación que poida solicitarlle as autoridades competentes.

Non obstante, debe terse en conta que se o procedemento amigable se tramita en virtude do mecanismo establecido na Directiva 2017/1852 e o obrigado tributario:

  • desiste do procedemento amigable, ou

  • solicita a constitución dunha comisión consultiva para determinar se o inicio debe admitirse e esta decide que as autoridades competentes de que se trate denegaron correctamente o inicio,

as autoridades competentes dos Estados membros afectados poden acordar que o obrigado tributario corra cos gastos e honorarios das persoas independentes que formen parte da comisión consultiva.