Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.12 Declaración na que se faga constar se a solicitude inclúe algunha cuestión que poida considerarse que forma parte dun procedemento de acordo previo de valoración ou dalgún procedemento similar

Na solicitude de inicio deberá indicarse se a solicitude inclúe algunha cuestión que poida considerarse que forma parte dun procedemento de acordo previo de valoración (APA) ou dalgún procedemento similar tanto ante a Administracións tributaria española como ante a do outro Estado.

Por exemplo, podería existir un acordo unilateral cunha administración tributaria, española ou estranxeira, que afecte ao obxecto do procedemento amigable.