Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.3 Identificación da administración tributaria estranxeira competente

Na solicitude de inicio hai que identificar a todas as autoridades competentes involucradas no procedemento amigable, indicando se tamén se lles remitiu unha solicitude.

Exemplo:

Liquídase Imposto de Sociedades a unha empresa española por transaccións con empresas francesas, alemás e italianas.

Se o contribuínte español desexa iniciar procedementos amigables para eliminar a dobre imposición que puidese causar esa liquidación, deberá presentar tres solicitudes de inicio:

Unha solicitude de inicio de procedemento amigable con Francia

Unha solicitude de inicio de procedemento amigable con Italia

Unha solicitude de inicio de procedemento amigable con Alemaña

Nas tres solicitudes deberá indicar que as autoridades competentes de Alemaña, Francia e Italia están involucradas no procedemento amigable.