Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c. Acordo entre autoridades competentes

O procedemento amigable poderá rematar mediante acordo das autoridades competentes dos Estados afectados.

O devandito acordo poderá concluír a eliminación da dobre imposición ou a imposición non acorde co convenio, podendo alcanzarse nunha reunión presencial entre as autoridades competentes ou pode alcanzarse por medios telemáticos:correo electrónico, videoconferencia, conferencia telefónica, etc.

Unha vez alcanzado o devandito acordo e, no caso de procedementos amigables en materia de prezos de transferencia e atribución de beneficio ao establecemento permanente, en España, o Inspector Xefe da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional adopta o acordo administrativo.

O devandito acordo notifícase ao obrigado tributario en España para que manifeste a súa conformidade ou desconformidade co contido do acordo e renuncie aos recursos pendentes.

Por outra parte, o acordo entre as autoridades competentes pode concluír que non hai dobre imposición ou imposición non acorde co Convenio Fiscal ou que non se vai eliminar a dobre imposición ou a imposición non acorde co Convenio Fiscal.

Esta última forma de terminación do procedemento amigable será posible cando o Convenio en cuestión non conteña cláusula de arbitraxe.

Nestes casos, o acordo será notificado ao obrigado tributario (artigo 16.3 do Regulamento de procedementos amigables) pero non será necesario solicitar a súa aceptación a este e a renuncia aos recursos pendentes.Con este poñerase fin ao procedemento amigable e os recursos internos poderán continuar coa súa tramitación.