Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e. Comunicación da admisión ao tribunal para suspensión

De conformidade co artigo 4 do Regulamento de procedementos amigables, a autoridade competente española correspondente deberá comunicar ao órgano administrativo ou xurisdicional a admisión do inicio dun procedemento amigable para a suspensión dos recursos respecto dos elementos da obriga tributaria afectados polo procedemento amigable.No caso de procedementos amigables relativos a prezos de transferencia ou a atribución de beneficios a un establecemento permanente, a competencia de comunicar a admisión ao órgano administrativo ou xurisdicional corresponde á Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional en todo caso, tamén naqueles procedementos amigables iniciados ante outra Autoridade Competente por axustes españois.