Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e. Quen pode solicitar o inicio dun procedemento amigable?

Tramitados ao abeiro do Convenio Fiscal aplicable:

Pode solicitar o inicio do procedemento amigable ante a autoridade competente española calquera persoa, residente en España no sentido do Convenio Fiscal aplicable, que soportou a imposición non conforme co Convenio aplicable.No caso de prezos de transferencia, tamén pode presentar a solicitude a contraparte da transacción que foi axustada dando lugar á dobre imposición.

De acordo cos Convenios, o solicitante ha de ser unha "persoa" conforme ao Convenio Fiscal aplicable.De acordo co artigo 3 do MCOCDE (modelo que seguen a maioría dos Convenios Fiscais subscritos por España) son persoas as persoas físicas, as sociedades e calquera outra agrupación de persoas.

En consecuencia, por exemplo, un establecemento permanente dunha empresa canadense en España, que non se considera persoa de acordo co Convenio Fiscal hispano-canadense, non pode solicitar un procedemento amigable en virtude do citado Convenio Fiscal.

Tramitados ao abeiro do Convenio de Arbitraxe:

Poderán solicitar o inicio do procedemento amigable calquera persoa, residente en España, que fose sometida a dobre imposición derivada dun axuste de prezos de transferencia, mesmo se a dobre imposición deriva do axuste practicado noutro Estado membro á contraparte da operación.Así mesmo, tamén poderán solicitar o inicio do procedemento amigable os establecementos permanentes de entidades residentes noutro Estado membro.

Tramitados ao abeiro da Directiva:

A Directiva establece que poden presentar a solicitude calquera persoa afectada e defínea no seu artigo 2.1 d) como “toda persoa, inclusive un individuo, que sexa residente para efectos fiscais nun Estado membro e cuxa tributación se vexa afectada directamente por unha cuestión en litixio”. Polo tanto, de acordo coa Directiva, os establecementos permanentes de entidades residentes noutro Estado membro non poden presentar unha solicitude de procedemento amigable.