Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Que como consecuencia da devandita alteración se produza unha variación no valor do patrimonio do contribuínte

A mera variación no valor do patrimonio do contribuínte non pode cualificarse de ganancia ou perda patrimonial se non vai acompañada da correspondente alteración na súa composición.Así, a revalorización ou perda de valor de determinados bens como, por exemplo, accións, bens inmobles, etc., cuxa titularidade corresponda ao contribuínte, non orixina ganancia ou perda patrimonial para efectos fiscais ata que esta se materialice para o contribuínte.