Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

2. Que como consecuencia da devandita alteración prodúzase unha variación no valor do patrimonio do contribuínte

A mera variación no valor do patrimonio do contribuínte non pode cualificarse de ganancia ou perda patrimonial se non vai acompañada da correspondente alteración na súa composición. Así, a revalorización ou perda de valor de determinados bens como, por exemplo, accións, bens inmobles, etc., cuxa titularidade corresponda ao contribuínte, non orixina ganancia ou perda patrimonial a efectos fiscais ata que a mesma materialícese para o contribuínte.