Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Especial referencia ás subvencións e axudas públicas que se cualifican como ganancia patrimonial

SUBVENCIÓNS E AXUDAS PÚBLICAS

Cualificaranse como ganancia patrimonial as SUBVENCIÓNS:

a) Cando a súa obtención está ligada a un elemento patrimonial non afecto actividade económica.Entre outras:

  • Subvencións por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual (casas [0299] y [0300])
  • Subvencións pola reparación de defectos estruturais na vivenda habitual (casa [0300])
  • Axudas públicas para o pagamento do IBI (casa [0301])
  • Axudas públicas derivadas do Plan Renove dos bens dos que se trate (electrodomésticos, caldeiras, ventás, aire acondicionado etc.)(casa [0301])
  • Axudas públicas para a instalación de ramplas, ascensores, aínda que se instalen para mellorar a mobilidade (casa [0301])
  • Axudas públicas ao denominado “Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente (PIVE)” Se os beneficiarios son contribuíntes do IRPF que non realizan ningunha actividade económica son unha ganancia patrimonial.(casa [0301])

Estas subvencións públicas se ben están ligadas a un elemento patrimonial non derivan da súa transmisión e, polo tanto, deben ser incluídas na declaración de IRPF no apartado F1 dentro de "Outras ganancias e perdas patrimoniais que non derivan da transmisión de elementos patrimoniais”.

b) Cando a súa obtención non está ligada a un elemento patrimonial, e non se cualifica como rendemento do traballo ou da actividade económica, por exemplo:

  • Renda básica de emancipación (casa [0303])
  • Bonos culturais.Aínda que as axudas se instrumenten mediante entrega dos bonos para o seu desconto en produtos e servizos culturais, o seu tratamento é o de ganancia patrimonial (casa [0304])