Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Declaración e tributación das ganancias e perdas patrimoniais

Normativa:Arts.44 a 46 da Lei IRPF

Para os efectos do cálculo do imposto, as rendas do contribuínte, entre as que se encontran as ganancias e perdas patrimoniais, deben clasificarse como renda xeral ou como renda do aforro e, en consecuencia, irán á base impoñible xeral ou do aforro.