Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Base liquidable do aforro

Normativa: art. 50.2 Lei LIRPF

A base liquidable do aforro está constituída pola base impoñible do aforro, unha vez minorada, se é o caso, polo remanente non aplicado, se o houber, das reducións por tributación conxunta, por pensións compensatorias e anualidades por alimentos, sen que esta poida resultar negativa como consecuencia daquelas reducións.

En definitiva, a base liquidable do aforro será sempre positiva ou cero.