Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Capítulo 13.Determinación da renda do contribuínte suxeita a gravame:base liquidable