Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Cadro-resumo do mínimo persoal, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade

Mínimo do contribuínte

5.550 euros anuais, en xeral.

+ 1.150 euros anuais, se ten máis de 65 anos.

+ 1.400 euros anuais, se ten máis de 75 anos.

Discapacidade do contribuínte :

3.000 euros anuais, por discapacidade do contribuínte igual ou maior do 33 por 100.

9.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida.

Mínimo por descendentes

2.400 euros anuais polo 1º.

2.700 euros anuais polo 2º.

4.000 euros anuais polo 3º.

4.500 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.800 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

(*) No caso de falecemento do descendente 2.400 euros.

Discapacidade do descendente :

3.000 euros anuais, por discapacidade do contribuínte igual ou maior do 33 por 100.

9.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida.

Mínimo por ascendentes

1.150 euros anuais por cada ascendente

+ 1.400 euros anuais, se ten máis de 75 anos.

(*) No caso de falecemento do ascendente 1.150 euros.

Discapacidade do ascendente:

3.000 euros anuais, por discapacidade do ascendente igual ou maior do 33 por 100.

9.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida.