Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Capítulo 14. Adecuación do imposto ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte: mínimo persoal e familiar

  1. Mínimo persoal e familiar
  2. Mínimo do contribuínte
  3. Mínimo por descendentes
  4. Mínimo por ascendentes
  5. Mínimo por discapacidade
  6. Cadro-resumo do mínimo persoal, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade
  7. Importes do mínimo persoal e familiar aprobado polas Comunidades Autónomas para o cálculo do gravame autonómico
  8. Exemplos prácticos
  9. Cadro: Separacións xudiciais, divorcios ou nulidades (con fillos): Tributación conxunta e aplicación do mínimo por descendentes