Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Capítulo 14.Adecuación do imposto ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte:mínimo persoal e familiar