Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Mínimo por discapacidade

Normativa:Arts.60 e 61 Lei IRPF

O mínimo por discapacidade é a suma dos importes que correspondan polos mínimos por discapacidade do contribuínte e por discapacidade de ascendentes ou descendentes.

  1. Mínimo por discapacidade do contribuínte:contías aplicables
  2. Mínimo por discapacidade de ascendentes ou descendentes:contías aplicables
  3. Acreditación da discapacidade, da necesidade de axuda de terceiras persoas ou da existencia de dificultades de mobilidade
  4. Condicións para a aplicación do mínimo por discapacidade