Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Importes do mínimo persoal e familiar aprobados polas Comunidades Autónomas para o cálculo do gravame autonómico

  1. Comunidade Autónoma das Illes Balears:Importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade
  2. Comunidade de Castela e León:Importes do mínimo persoal e familiar
  3. Comunidade Autónoma de Cataluña:Importes do mínimo por contribuínte
  4. Comunidade de Madrid:Importes do mínimo por descendentes
  5. Comunidade Autónoma de La Rioja:Importes do mínimo por discapacidade de descendentes