Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Importes do mínimo persoal e familiar aprobado polas Comunidades Autónomas para o cálculo do gravame autonómico

  1. Comunidade Autónoma das Illes Balears: Importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade
  2. Comunidade de Castilla y León: Importes do mínimo persoal e familiar
  3. Comunidade Autónoma de Cataluña: Importes do mínimo por contribuínte
  4. Comunidade de Madrid: Importes do mínimo por descendentes
  5. Comunidade Autónoma de La Rioja: Importes do mínimo por discapacidade de descendentes