Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Comunidade Autónoma de La Rioja: Importes do mínimo por discapacidade de descendentes

Normativa: Art. 31 bis  da Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Establécense os seguintes importes do mínimo por discapacidade de descendentes que deben aplicar os contribuíntes residentes no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja para o cálculo do gravame autonómico:

Contías aplicables

  • 3.300 euros anuais cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.
  • 9.900 euros anuais cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Importante: a contía do concepto "gastos de asistencia" non se modifica polo que o incremento por cada descendente que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por cento será de 3.000 euros, cantidade fixada no artigo 60.2 da Lei do IRPF