Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Comunidade Autónoma das Illes Balears: Importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade

Normativa: Art. 2 do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Establécense  os seguintes importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade que deben aplicar os contribuíntes residentes no territorio da Comunidade das Illes Balears para o cálculo do gravame autonómico:

Mínimo do contribuínte maior de 65 anos

  • 6.105 euros anuais por importe do mínimo por contribuínte xeral
  • Máis 1.265 euros anuais por contribuínte maior de 65 anos.
  • Adicionalmente 1.540 euros anuais por contribuínte maior de 75 anos.

Mínimo para o terceiro descendente e o mínimo polo cuarto e os seguintes descendentes

  • 4.400 euros anuais polo terceiro descendente que xere dereito á aplicación do mínimo por descendentes.
  • 4.950 euros anuais polo cuarto descendente e seguintes.

Mínimo por discapacidade

  • 3.300 euros anuais cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.
  • 9.900 euros anuais cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Incremento en concepto de gastos de asistencia: 3.300 euros

Grado de discapacidadeDiscapacidadeGastos asistenciaTotal
Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao   65 por 100 3.300 ---- 3.300
Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao   65 por 100 e que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida 3.300 3.300 6.600
Igual ou superior ao 65 por 100 9.900 3.300 13.200