Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma de Andalucía

Normativa:Disposición transitoria tercera.2 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
Base Liquidable ata (euros)Cota Íntegra (euros)Resto Base Liquidable ata (euros)Tipo aplicable (Porcentaxe)
0,00 0,00 12.450,00 9,50%
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00%
20.200,00 2.112,75 7.800,00 15,00%
28.000,00 3.282,75 7.200,00 15,90%
35.200,00 4.427,55 14.800,00 18,80%
50.000,00 7.209,95 10.000,00 19,10%
60.000,00 9.119,95 60.000,00 23,10%
120.000,00 22.979,95 en diante 24,30%