Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma de Canarias

Normativa:Art.º 18 bis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola comunidade autónoma en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Base liquidable dende (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,01 1.120,50 5.257,20 11,50
17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00
33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50
53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50
90.000,01 16.240,39 30.000,00 25,00
120.000,01 23.740,39 En diante 26,00