Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma de Cataluña

Normativa:Art. único Lei 24/2010, do 22 de xullo, de aprobación da escala autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 En diante 25,50