Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma de Extremadura

Normativa:Art. 1 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50
20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50
24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00 4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.200,00 24.122,50 En diante 25,00