Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma de Galicia

Normativa:Art.º 4 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 En diante 22,50