Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Normativa:Disposición adicional quinta.2 Texto refundido das Disposicións Legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,80
12.450,00 1.220,10 7.750,00 11,98
20.200,00 2.148,55 13.800,00 14,62
34.000,00 4.166,11 26.000,00 18,86
60.000,00 9.069,71 En diante 23,10