Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma de La Rioja

Normativa:Art.º 31 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo porcentaxe aplicable
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00 8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,90 En diante 27,00