Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade de Madrid

Normativa:Art. 1 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma 
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 5.257,20 11,20
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90
53.407,29 7.395,81 En diante 21,00