Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunitat Valenciana

Normativa:Art.º 2 Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos.

Escala aplicaable no exercicio 2020 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma 
Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 En diante 25,50