Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Modalidades da dedución

A disposición transitoria décimo oitava da Lei de IRPF mantén tres das catro modalidades de dedución por investimento en vivenda que ata 2012 regulaba o artigo 68.1 da citada Lei, que son: