Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Límite máximo da dedución

O importe da dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla non poderá superar en ningún caso o 60 por 100 da parte da suma das cotas íntegras estatal e autonómica do imposto .

Atención : o importe total da dedución por razón das rendas obtidas en Ceuta ou en Melilla consignarase no recadro [0727] do anexo A.2) da declaración.